Tanzania emblem
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia

Bodi ya Huduma za Maktaba Tanzania

TLSB Logo TLSB Logo
Tafuta kwenye kwa
service image
Kitengo cha Bibliografia ya Taifa ni  sehemu ya Maktaba ya Taifa ambayo inatekeleza  majukumu yafuatayo: •    Kuelimisha wachapishaji wa ndani juu ya namna bora ya kuchapisha machapisho kwa kushirikiana na wachapishaji kuona namna ya kuchapisha machapisho yenye maudhui ya kitaifa na utamaduni wa kitanzania. •    Kuwaunganisha wachapishaji kupitia uwasilishwaji wa machapisho kwa mujibu wa sheria (Legal Deposit) •    Kutoa namba ya utambulisho wa machapisho ISBN na ISSN kama wakala wa kimataifa ya Namba hizi nchini kisheria.